Občianske združenie DRUHÁ STRANA MINCE vzniklo v roku 2014 vyvíja svoju činnosť v nasledujúcich oblastiach:

 

  • Vzdelávanie dospelých, predovšetkým v oblastiach: IT zručností, finančnej gramotnosti, vzdelávanie nezamestnaných, projektové vyučovanie
  • Organizovanie spoločenských a športových podujatí
  • Realizácia terénnych  a ambulantných služieb základného sociálneho poradenstva 

 

Aktuálne sme boli úspešní pri žiadosti o zriadenie Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Humenné, Snina, Medzilaborce.  Komunikujeme s našími partnermi - ZŠ a zriaďovateľmi a tešíme sa na to, že od septembra 2024 bude RCPU fungovať aj vnašom regióne.

 

logo regionalneho centra podpory učiteľov