1. Počítačový kurz – ŠTART 

Informácie o kurze: 

Počítačový kurz - ŠTART je vhodný pre úplných začiatočníkov bez ohľadu na vek. Nepredpokladajú sa žiadne skúsenosti ani znalosti z oblasti počítačov. Počas kurzu účastník získa vedomosti potrebné k bežnej užívateľskej práci s počítačom, operačným systémom Microsoft Windows, internetom a e-mailom, ako aj úvodný prehľad o programoch Word a Excel, ktoré sú dnes bežne používané. Absolvovaním tohto kurzu užívateľ získa základnú vedomosť a zručnosť, ktorá sa považuje za aickú súčasť počítačovej gramotnosti.

Rozsah kurzu: 87 hodín

Obsah kurzu:

 •           práca s počítačom v prostredí Microsoft Windows
 •           internet – vyhľadávanie informácií a prezeranie www stránok
 •           e-mail – elektronická pošta
 •           textový editor Microsoft Word - vytváranie textových dokumentov
 •           čo je internet – vysvetlenie základných pojmov
 •           aké služby internet v súčasnosti poskytuje
 •           čo sú to www stránky a ako fungujú
 •           prehliadač a jeho ovládanie
 •           prezeranie www stránok, domovská stránka, odkazy
 •           tlač a ukladanie webových stránok, uloženie textu, uloženie obrázku
 •      elektronická pošta (e-mail) – princíp fungovania, registrácia, vytvorenie správy, prijatie správy, odpoveď na správu, preposlanie správy, pripojenie súboru ku správe
 •           bezpečnosť na internete, antivírusový program

CENA KURZU: 435€

 

2. Počítačový kurz – MS OFFICE

Informácie o kurze:

Využívajte kancelársky balík MS Office na maximum a vo svoj prospech a tým, pracujte presne, rýchlo, efektívne a v pohode a tým šetrite čas a odbúrajte stres na pracovisku.

Rozsah kurzu: 95 hodín

Obsah kurzu:

Microsoft WORD

Pokročilá úprava textu Práca so šablónami Vytváranie organizačných štruktúr a rôznych diagramov Hypertextové prepojenia Vkladanie aického obsahu Vkladanie zoznamov obrázkov, tabuliek, grafov, atď. Pokročilé číslovanie strán Poznámky pod čiarou Vytvorenie registra v dokumente Sledovanie zmien v dokumente Porovnanie dokumentov Vkladanie komentárov Hromadná korešpondencia Kontrola dokumentu Zabezpečenie dokumentu

Microsoft Excel

Vytváranie tabuliek ako zoznam zmlúv, zoznam klientov atď. rôzne riešenia Pokročilé zoraďovanie údajov Automatické filtrovanie údajov Rozšírené filtrovanie údajov Podmienené formátovanie Prepojenie rôznych tabuliek Riešenie problémov pri spracovaní údajov exportovaných z firemného softvéru Overenie údajov Zabezpečenie zošitu na rôznych úrovniach

Microsoft Powerpoint

Vytvorenie prezentácie. Nastavenie prezentácie. Možnosti prezentovania.

Microsoft Outlook

Pokročilé spracovanie mailovej komunikácie Triedenie mailovej komunikácie. Pokročilé nastavenia MS Outlook. Organizovanie stretnutí a povinností pre seba aj iných vo firme. Vedenie adresára kontaktov. Zdieľanie informácií v MS Outlook s inými osobami.

Diskusia

Diskusia na konkrétne otázky k Vašim problémom. Obsah školenia je flexibilný a dopĺňame ho o témy, ktoré potrebujú priamo účastníci školenia. Všetky riešenia sú založené na praktických skúsenostiach a sú v praxi overené.

CENA KURZU: 475€

 

3. Počítačový kurz – MS OFFICE II.

Informácie o kurze: 

Kurz MS OFFICE II. je ideálny pre tých, ktorí majú nejaké základné znalosti v MS OFFICE. Absolvovaním tohto kurzu sa naučíte zostaviť funkciu na výpočet matematickej operácie a vytvoriť grafy či minigrafy. V Exceli si osvojíte prácu s hárkami, grafikou, či pokročilým a podmieneným formátovaním. Vo Worde si ukážeme techniky pokročilého formátovania, tvorby motívov a štýlov. Naučíme Vás efektívne pracovať s dokumentom, kontrolovať pravopis, gramatiku a využívať aické opravy. Vkladať rôzne typy objektov ako tabuľky, grafy či obrázky bude pre Vás samozrejmosťou. Naučíte sa vytvárať pútavé a účinné prezentácie v PowerPointe. Ako pokročilý si osvojíte vkladanie multimediálnych prvkov, čím sa Vaše prezentácie stanú ešte pútavejšie. Ako absolventi kurzu MS OFFICE II. zvládnete vytvoriť každú tabuľku do 5 minút a graf do minútky, zabezpečiť dôležité dokumenty heslom a nastaviť si oprávnenia, publikovať ju, či zabezpečiť jej aickú projekciu bude pre Vás samozrejmosťou.

Rozsah kurzu: 115 hodín

Obsah kurzu:

I. Microsoft Word:

 • Práca s dokumentmi
 • Základné úpravy dokumentu
 • Formátovanie textu v dokumente
 • Pokročilé formátovanie, motívy a štýly
 • Tabuľky
 • Práca s objektmi, grafy, SmartArty a inými objektmi
 • Spolupráca
 • Väzby na ďalšie programy
 • Používateľské nastavenie programu Microsoft Word

II. Microsoft Excel:

 • Práca s hárkami
 • Formátovanie a úprava hárkov
 • Pridávanie grafiky a tlač
 • Vytváranie vzorcov a prevádzanie dátových analýz
 • Vytváranie grafov
 • Správa databáz a tabuliek
 • Integrácia Excelu s inými aplikáciami

III. Microsoft PowerPoint:

 • Prezentácia
 • Snímky
 • Text
 • Obrázky a diagramy
 • Grafy
 • Multimédia
 • Animácia a interakcia
 • Predvádzanie prezentácie
 • Publikovanie a spolupráca

CENA KURZU: 635€ 

 

4. Počítačový kurz – WEBDESIGN A TVORBA WEBSTRÁNOK

Informácie o kurze:

Ak plánujete kariéru ako programátor webstránok, prípadne ste grafický designér a chcete si rozšíriť odborný záber ako tvorca a správca  webstránok, môžete začať tým, že absolvujete u nás kurz tvorby webstránok pomocou HTML5 CSS3, responzívnej knižnice Bootstrap a interaktívnych JavaScript frameworkov. Svoj návrh spracujete od úplného začiatku a naprogramujete v Adobe Dreamweaver, ktorý je profesionálnym editorom pre komplexnú tvorbu a správu responzívnych webstránok. Oboznámite sa aj s tvorbou a správou webstránok v redakčnom systéme WordPress.

Rozsah kurzu: 115 hodín

Obsah kurzu:

Teórie počítačovej grafiky a odborov designu

 • Úvod do počítačovej grafiky
 • Teória grafického designu
 • Princípy webdesignu
 • Texty a typografia
 • Farby a psychológia farieb

Webdesign a tvorba webstránok                                          

 •  Základy HTML a CSS
 • Adobe Dreamweaver – kľúčová aplikácia – podrobný tréning (I.+II.+III.):

  - Začíname
  - Texty
  - Obrázky a médiá
  - Linky a odkazy
  - Základy kaskádových štýlov v Dreamweaveri
  - Layout
  - Tvorba responzívnych layoutov pomocou Bootstrap
  - Manažment miestneho a vzdialeného webového sídla
  - Praktické cvičenia a projekty

Základy tvorby webstránok pomocou redakćného systému wordpress

CENA KURZU: 640€

 

5. Počítačový kurz – MOTION DESIGN – ANIMOVANÁ GRAFIKA A VIDEOTVORBA

Informácie o kurze:

Adobe AfterEffects je svetovým štandardom v oblasti tvorby animovanej grafiky, pohyblivej grafiky (motion design) a špeciálnych kreatívnych filmových efektov. Spoznajte princípy tvorby pohyblivého obsahu, animácie a efektov účasťou na tomto odbore digitálneho designu. Naučíte sa plánovať a pripravovať projektové koncepty, teóriu aj prax pohybu a animácie, realizáciu projektu a publikovanie – či už budete vytvárať animované videá, reklamné bannery, grafiku pre sociálne siete, alebo plánujete vstup do sveta televíznej reklamy a videotvorby, kurz vás spoľahlivo zasvätí do tohto náročného ale krásneho odboru digitálneho designu.

Rozsah kurzu: 110 hodín

Obsah kurzu:

Teória multimédií

Adobe After Effects – kľúčová aplikácia, podrobný tréning (I.+II.+III.)1. Čo je AfterEffects?

 • Import médií a rozhranie
 • Základné nástroje
 • Základy efektov v AfterEffects
 • Farby a farebné úpravy
 • Práce s animáciami
 • Vytváranie a úpravy masiek
 • Používanie funkcie Sledovanie pohybu
 • Používanie funkcie Rotoscoping
 • Objekty 3D a efekty
 • Práce s textami
 • Animované titulky
 • Práce s Expressions
 • Export

Adobe Premiere Start – základný tréning  (I.) – úprava a strih videa

CENA KURZU: 660€

 

6. Vzdelávací kurz - EXPERT pre IT

Informácie o kurze:

Kurz “EXPERT pre IT” je zameraný na zlepšenie, prípadne na osvojenie si vedomostí pre budúcich lektorov. Po absolvovaní kurzu budú účastníci vedieť vyvíjať, plánovať časový harmonogram a realizovať vzdelávacie programy a kurzy pre užívateľov počítačov a iných informačných technológií mimo hlavného systému základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania.

Rozsah kurzu: 125 hodín 

Obsah kurzu:

 • Analýza vzdelávacích potrieb a formy vzdelávania v oblasti IT
 • Základné pojmy v oblasti IT a IT bezpečnosti
 • Bezpečnosť na internete
 • Užívateľské funkcie operačného systému Windows
 • Vybrané pokročilé funkcie MS OFFICE
 • Zálohovanie, obnova a likvidácia údajov
 • IT gramotnosť v často používaných aplikáciách
 • Zhodnotenie IT zručností pre aktuálnu pracovnú pozíciu

 

CENA KURZU: 675 €